• Valóság Szellemi Műhely
  • Valóság Szellemi Műhely
  • Valóság Szellemi Műhely
  • Valóság Szellemi Műhely
  • Valóság Szellemi Műhely

Tűzszertartás – összekapcsolódás Eredendő Női Erőddel.

2018.április 21-én 14.00-17.00-Ig.

A négy elem közül, talán a Tűz transzformáló ereje a legintenzívebb.
A szeretet, a szenvedély energiáival, a belső tüzünkkel áll kapcsolatban, átsegít a változásokon, megszentel, inspirál.
Nem csak táplál, de átégetve a nehézségeken megtisztít.
Gyönyörű, intenzív erő, amely lehetővé teszi, hogy felismerd saját fénytermészeted.

A felkelő nap fénye eltünteti a sötétséget, beragyogja a horizontot, és mi pontosan tudjuk, hogy nem maradhatnánk életben e nélkül a tápláló fény és hő nélkül. Ez az erő teszi lehetővé, hogy a dolgok növekedjenek. A nap fénye, a lobogó tűz lángja az élet szenvedélyének megnyilvánulásai.

Minden elemnek, így a Tűznek is van egy kulcsszava – merni.
Merni álmodni, alkotni, teremteni, cselekedni, áradni.

A fény, amit szüntelen keresel, mindig is ott volt benned.
A bölcs nők az idők kezdete óta összegyűlnek a körben. Megteremtik azt a gyógyító erőteret, amelyben feloldódnak a visszatartó erők.

Mi most a Tűz támogató erejével teremtjük meg azt a teret, ami lehetővé teszi, hogy kitisztuljanak a blokkok, hogy megérezd a belső tüzed - meghalld a méhed bölcsességét.

Bővebben...

Hírlevél

Ősi Rítusok korunk emberére hangolva - Munay-Ki beavatás!

mia munay 02 copy2018. április 27-28-29.
Pénteken 27-én 15.00-20.00.
Szombaton 28-án: 10.00-19.00.
Vasárnap 29-én: 10.00-15.00


"Mind kapcsolatban állunk" - mondja Jonathan Horowitz. Manapság sokan, köztük filozófusok, felismerik a nyugati filozófia ú.n. „logikájának" hiányosságait. Kialakulófélben van a tudat tudománya, amelyben sok különböző tudományág képviselői, köztük matematikusok és neurológusok vizsgálják a tudatot: vajon megbirkózik-e vele a tudomány?

Ugyanis a tudat az emberi lét központi kérdése... Talán az, amit tudatnak nevezünk, az egyik dolog, ami révén kapcsolatban állunk. Mind kölcsönös függőségben élünk, mindannyian, és ebbe a kétlábúak népe mellett beleértem a fákat, a köveket, a tengereket is"

munay2A Munay-Ki gyönyörű Rítusai lehetőséget nyújtanak nekünk, nyugati kultúrában élőknek is, hogy megérezzük ezt a kapcsolatot.
Lehetővé teszik, hogy betekintsünk a láthatatlan világok dimenzióiba, hogy megtapasztaljuk és értékeljük jelenlétüket a mindennapjainkban, az életünkben, hogy végre feltáruljon előttünk - mennyire sokszínű, gyönyörű lények vagyunk!
A világ, a társadalmi berendezkedés, az emberi lét, sokat változott az elmúlt évezredek alatt. A racionális elme egyeduralma elvezetett bennünket az elidegenedéshez, a kifosztottsághoz, az elkülönültséghez. Elszakított bennünket önmagunktól, egymástól, megtörte a környezettel való egységünket, az összetartozás érzését, megfosztott bennünket a Végtelen Anya által nyújtott menedéktől, az Univerzum kozmikus méhéből áradó támogató erőtől olyannyira, hogy ennek az erőnek olykor még a létezését is hajlamosak vagyunk kétségbevonni.

 

Őseink ismerték a világ működését az emberi természet milyenségét, anélkül, hogy rendelkezésükre álltak volna laboratóriumok, különféle mérőeszközök vagy elméletek. Megfigyeltek és tapasztaltak... és bár tapasztalataikat jó ideig nem jegyezték le, az archeológiai leletekből mégis következtethetünk tudásuk mélységére.

Amikor ősökről beszélek, jóval a vallások, a patriarchális rendszerek egyeduralma előtt él emberekre gondolok.

Az irántuk érzett tiszteletünket és hálánkat azáltal fejezhetjük ki leginkább, ha tudásukat nem engedjük elenyészni. Ha beemeljük a mindennapjainkba mindazt, ami ma is az Életet, az életünket szolgálja. Megőrizzük az ősi kultúrák láncolatát, a fejlődés lehetőségét.
Így téve élhetőbbé a mindennapokat mind az egyén, mind a társadalom szintjén.

Bár a Munay-Ki gyönyörű, fénnyel teli energiáját az andoki népek adják át a nyugat emberének, valójában minden ősi nép hagyománya magában rejti a Rítusokat, még ha más-más formában is.

A Beavatásról:
Kapcsolódunk a sejtemlékezetünkben szunnyadó ősi gyógyító kódokhoz, ahhoz a gyógyító erőhöz, mely kivétel nélkül mindannyiunk sajátja, bármely földterületen, bármely kultúrában éljünk is. Ezen a hétvégén minden résztvevő elsajátíthatja az energia továbbadását is. Amennyiben valaki vállalja, hogy a Beavatás után elvégzi a szükséges belső munkát, maga is beavatóvá, földőrzővé válhat - ha úgy dönt.
Erről bővebben lesz szó az adott hétvégén!

Don Manuel Quispe így fogalmaz: „Mi vagyunk a folyamatok, a Rítusok őrzői, így megadatott számunkra annak a lehetősége, hogy emberként azzá váljunk, akik valójában vagyunk. Ez a folyamat azonban nemcsak az indiánokról szól, mindannyiunkról szól. Az egész világról szól."

A folyamat, amelyről Don Quispe beszél, nem más, mint a „Fényember" eljövetele, vagyis egy olyan generáció eljövetele, amelyet már nem kötnek gúzsba a félelmei, - bár nem félelem nélkül való, de mégsem bénítja meg ez az érzés – egy olyan generáció eljöveteléről beszél, amely képes lesz ismét tiszteletet tanúsítani, az élet minden formája iránt.

Úgy vélem, hogy mi, - itt és most élők – vagyunk ennek a generációnak ez előhírnökei.
Mi vagyunk azok, akik képesek a mély transzformációra... úttörők, vagyunk... jelzőfények vagyunk.

A Beavatáson való részvétel díja - amennyiben az előleg, amellyel a helyedet biztosítani tudod, november 20-ig beérkezik - 40.000 Ft
.
A helyedet 20.000 FT. előleg befizetésével tudod biztosítani.

November 20 utáni jelentkezés esetén a részvételi díj: 45.000 Ft.

Jelentkezés emailben: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Kérlek, a tárgymezőbe írd be, hogy Munay-Ki!

A további információkat a jelentkezésed utáni személyes emailben osztom meg Veled!

---------------------------------------------------------------------------

Mit is jelent a Munay-Ki?

A kifejezés egy kilenc rítusból álló beavatást takar, mely a perui Andok őshonos népeitől ered.
Dr. Alberto Villoldo orvos antropológus szerint, a Rítusok valamennyi ősi hagyományban fellelhetők, még ha az idők során más és más megjelenési formát öltöttek is a különböző kultúrákban.
A Munay-Ki egy kecsua szó,  jelentése: „Szeretlek".

Maga a folyamat egy kilenc lépcsőből álló Beavatás, mely gyakorlati szinten -  a test, lélek és szellem gyógyulására, valamint a múlt sebeinek a feloldására fókuszál.
Ezek a sebek, nemcsak gyerekkori, de generációs, vagy előző életbeli lenyomatok is lehetnek.
A Munay-Ki megtisztítja a Fénytestet, (Fénylő Energia Mezőt) az úgynevezett lelki salakanyagoktól, amelyeket traumáink hagytak hátra.
A Rítusok az emberi evolúció, következő lépcsőfokaként szolgálnak.
Lehetővé teszik, hogy idegpályáink átrendeződjenek, harmonizálódjanak, hogy egy magasabb szintre emelhessük az emberi tudatosságunkat.
Ha belegondolunk, minden mély gyógyulás és terápiás folyamat célja ugyanez - átrendeződés, (soha nem visszarendeződés!) és harmonizáció.

Az ősi próféciák az új idők eljöveteléről beszélnek... EZ AZ IDŐ MOST VAN.
Az új ember a Homo Luminous vagy Fényember.
A Munay-Ki pedig a kód, hogy mindez megtörténjen és általa a bölcsesség és erő emberévé váljunk.

Hogyan hat a Munay-Ki a személyes életünkre?

A Rítusok megemelik a fizikai test rezgésszintjét.
Egyre érzékenyebbé válunk önnön belső hangunkra,  megérinthet bennünket végtelen énünk jelenléte, és képessé válhatunk egy egészen más perspektívából más perspektívából szemlélni mindennapi életünket.
Egyre közelebb kerülhetünk autentikus énünkhöz, és megtanulhatjuk kifejezni valódiságunkat.
Életcélunk egyre tisztábban bontakozik ki, és képesek leszünk követni mindazt, ami örömet okoz.
Az életünk könnyebben áramlik majd - nem lesz akadályoktól mentes, de már elsodorni sem fognak ezek az akadályok.
Valahogy az egész eddigi szemléletünk megváltozhat - ha engedjük.
A kreativitásunk is egyre intenzívebben bontakozhat ki.
A kezeinkben egyre erőteljesebben felébred a gyógyító erő.
Könnyebben hozunk döntést, és határozottabban állunk ki önmagunkért, egymásért.

elena rayA Rítusok jelentősége:

A Rítusok befogadása során új információ kerül a finomenergetikai rétegeinkbe, innen pedig az információ eljut a testünkbe - az idegpályákhoz, a DNS-hez - ami lehetővé teszi a testi folyamataink átalakulását. Lelassulhat az öregedés, átalakulhat a fizikai gyógyulásunk mechanizmusa, a vírusokra, gyulladásokra való érzékenységünk, változhat a halállal való viszonyunk, a végső elengedéshez - az átlépéshez - való hozzáállásunk.
A test alapvetően képessé válhat a megszokottól eltérő működésre.

A Rítusok által a Föld Őrzőivé válunk. Megerősödünk abban, hogy kiálljunk a Föld és minden Teremtett Lény védelméért.

Átadás közben érzékelhető az energetikai jelenlét, az ősi gyógyítók, sámánok jelenléte, láthatjuk, érzékelhetjük őket akár különböző kultúrák képviselőiként, és olykor, ha képesek vagyunk összekapcsolódni velük, akkor képesek vagyunk megérezni a gondolataikat, az érzéseiket is, hozzáférhetünk a történeteikhez, bölcsességükhöz.

(fotó: Elena Ray)

A Beavatás Rítusairól röviden:

Első Rítus - Gyógyítók Rítusa:

A Rítus, szellemi segítők - Fénylények - azon láncolatával kapcsol össze bennünket, akik azért jöttek, hogy segítség a személyes átalakulásunk. Hatalmas szellemi támogatást nyújt a jelenlétük, álmainkban is dolgoznak velünk, gyógyítják a múlt sebeit, beleértve a generációs lenyomatainkat is.

Második Rítus - Az Erő Sávjai:

Ez a Rítus öt fénylő energiaövet aktivál. Az öt öv, öt elemet képvisel, (tűz, víz, föld, levegő, éteri eszencia) melyek bizonyos értelemben egy filterként működnek. Egy-egy adott elem segítségével megtörnek és átalakulnak a felénk áradó - olykor nehéz - energiák, amelyek így pl. nem képesek megbetegíteni.

Harmadik Rítus - A Harmónia Rítusa:

A Rítus a hét csakra hét archetípusát (ősmintát) közvetíti és aktiválja. Az ősminták, mint "fénymagok", energetikai lenyomatok aktiválódnak a csakrákban és több tűzszertartást illetve meditációt kell majd elvégezni, hogy az archetípus-minták kifejlődjenek. Miután megerősödtek segítenek, a csakrákban felhalmozódott salakanyagtól megtisztulni. Az energikus, erős csakrák működése által az ember úgy ragyog, akár a szivárvány.

Negyedik Rítus – Látnokok Rítusa:

A Rítus hatására olyan fénysávok - idegpálya kapcsolatok - aktiválódnak, amelyek összekapcsolják a látókérget, a harmadik szemet és a szívet. Felébreszti a bennünk élő Látnokot. Segít, hogy érzékeljük az energia láthatatlan formáit, hogy érzékeljük a lelket.

Ötödik Rítus – Napőrzők Rítusa:

Ez a Rítus Mestergyógyítók generációival kapcsol össze, segítségükkel képesek vagyunk behívni a szent helyek energiáit pl. Stonehenge, Machu Picchu. Fontos szerepe van az Ember és a Föld viszonyában lévő egyensúly és gyógyulás megteremtésében. Ezen Mestergyógyítók soraiba tartoztak a gyógynövények tudói, a bábák, akik a születésnél és a halálnál is jelen voltak. Általában női segítők, és ezzel a rítussal mi is elkezdjük a belső nőiességünk gyógyítását. Segítségünkre van a Rítus abban is, hogy átlépjük a félelmek okozta korlátainkat és békét találjunk a mindennapokban.

Hatodik Rítus – Bölcsességőrzők Rítusa:

Összeköt  bennünket a fényes teremtmények generációival melyek akár a múltból, akár a számunkra ismeretlen jövőből is támogathatnak bennünket. A legenda szerint az ősi bölcsesség a magas hegységekben lakozik. Ez a rituálé a hófedte csúcsokkal van kapcsolatban, az erő szent helyeivel, ahol a felséges dolgokkal lehet találkozni. A Rítus megidézi a távoli helyeket, a magas hegyekben élő őseink emlékezetét. Támogat abban, hogy kilépjünk az idő illúziójából, hogy megízleljük a végtelent és befogadjuk a gyógyítást. A Bölcsességőrzők gyógyító férfiak és nők generációja, akik kiléptek az időből, feladatuk, hogy megóvják a gyógyítás tanait és a megfelelő időben átadják annak, aki készen áll a befogadásra.
Ezzel a Rítussal megkezdjük a belső férfi gyógyítását.

Hetedik Rítus – Földőrzők Rítusa:

Ez a Rítus összekapcsol az arkangyalokkal, a galaxis őrzőivel, minden földi életforma kísérőivel. Összekapcsol a Nappal és a csillagokkal, segít a látnokok útját járni, és létezővé álmodni a világot.
A Földőrzők valamennyi életforma védelmezői a bolygónkon és az őrangyalok közvetlen védelme alatt állnak.

Nyolcadik Rítus – Csillagőrzők Rítusa:

Ez a Rítus biztonságosan átsegít a változásokon. Segíti a fizikai test finom, de határozott áthangolódását, energiáink fényesebbé válását.
Az öregedési folyamatok lelassulnak, a DNS-ből új információk aktiválódnak, a test ellenállóbbá válik a betegségekkel szemben.

Kilencedik Rítus – Teremtő Rítus:

A Rítus felébreszti bennünk a Teremtő Fényt, és minden Létező védelmezőivé válunk beleértve a legapróbb homokszemtől az Univerzum legnagyobb galaxis halmazáig

A kilencedik Rítust 2006 nyarán kaptuk meg az inka ősöktől, addig nem volt elérhető a bolygónkon.

Dr. Alberto Villoldo hozta el Nyugatra a Munay-Ki rítusokat 2006-ban (www.munay-ki.org).
Orvos antropológusként éveken át dolgozott először az Amazonas mentén élő sámánokkal, később pedig a laika-kkal, az inkák leszármazottaival.

Fordítás: Inkret Bogi (http://munaykihungary.wordpress.com/)
Kiegészítés és fordítás: Havasi Mia.

Előzetes bejelentkezés: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 


blog comments powered by Disqus